READY FOR THE COOLEST SUP-EXPERIENCE OF THE YEAR?  - YOU ARE SOON ABOUT TO GO...

ANMÄL DIG TILL ÅRETS HÄFTIGASTE PADDELUPPLEVELSEStartavgiften för enskilt lopp är 200 kronor

Vill du köra alla tre disciplinerna är startavgiften 500 kronor


Deltagare under 18 år betalar 150 kronor för enskilt lopp och 400 kronor för att delta i alla tre disciplinerna


Anmäl dig senast 20/5!

För anmälan därefter tillkommer en avgift på 150 kronor 


Fyll i anmälningsformuläret, glöm inte att ange följande:


Kön

Ålder

Klubb

Vilken eller vilka discipliner du vill köra

Nationalitet

SponsorerSIGN UP FOR THE COOLEST PADDLE EXPERIENCE OF THE YEAR


Starting fee is 200 kronor for single race

If you want to participate in all three disciplines the starting fee is 500 kronor


Participants up to 18 pay 150 kronor per discipline and 400 kronor to participate in all three dicsiplines.


Sing up at latest may 20!

Signing up after this date will add 150 kronor to the fee


Fill out the form, don´t forget to add following info:


Gender

Age

Club

What discipline(s) you want to participate in

Nationality

Sponsors